Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2008 r. oddalajaca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk zastrzeżenia do nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 grudnia 2007 r.