Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2008 r. z kontroli doraźnej w zakresie:
1. procedury udzielania oraz rozliczania dotacji przekazanych z budżetu Miasta w latach 2005 - 2006 oraz I półroczu 2007 r. następującym jednostkom spoza sektora finansów publicznych:
1) Pilskiemu Towarzystwu Piłki Siatkowej "Nafta - Piła"
2) Volley Ball Klub Sportowy "Joker"
2. zlecanie zadań oraz dokonywanie wydatków związanych z promocją Miasta ww. klubom.