Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 lutego 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r. rozszerzonej problemowo w zakresie inwestycji " Budowa krytej pływalni w Gostyniu ".