Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lutego 2008 r. z kontroli doraźnej obejmującej gospodarkę finansową Stowarzyszenia w latach 2006 - 2007.