Zastrzeżenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 stycznia 2008 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 grudnia 2007 r.