Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2008 r. uwzględniająca wniesione przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie zastrzezenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 grudnia 2008 r.