Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 lutego 2008 r. z kontroli problemowej obejmującej prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2006 r.