Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lutego 2008 r. z kontroli doraźnej obejmującej wykorzystanie i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu Miasta Piła w latach 2005 - 2006 oraz w I półroczu 2007 r.