Zastrzeżenia Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Chodzieży z dnia 29 listopada 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 listopada 2007 r.