Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wydania opinii o możliwości splaty kredytu przez Powiat Chodzieski