Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 kwietnia 2008 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych decyzji o umorzeniu podatków od środków transportowych i od nieruchomosci z lat 2002 - 2006.