Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 kwietnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r. oraz z kontroli doraźnej przeprowadzonej w "Urbis" Sp. z o. o. w Gnieźnie w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2006 r.