Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 kwietnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2007 r.