Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 kwietnia 2008 r. z kontroli doraźnej obejmującej wykorzystanie i rozliczanie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Piły w latach 2005 - 2006 oraz w I półroczu 2007 r.