Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2008 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 kwietnia 2008 r.