Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Gniezna zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 kwietnia 2008 r. oraz zmieniająca treść nieprawidłowości Nr 6.