Uchwała Skladu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Miasto
i Gminę Oborniki