Uchwała Skladu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez
Gminę Babiak