Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Gminę Grodzisk Wielkopolski