Zastrzeżenia Prezesa Zarzadu "URBIS" Sp. z o. o. z dnia 26 czerwca 2008 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 czerwca 2008 r.