Wystapienie pokontrolne z dnia 4 lipca 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.