Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Miasto Poznań