Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 września 2008 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej w ramach kontroli kompleksowej Gminy Dominowo w zakresie wybranych zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Zakład Usług Komunalnych i gospodarki finansowej wysypiska śmieci w Orzeszkowie za okres od 1 stycznia 2005 r. do 26 czerwca 2008 r.