Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008 r. uwzględniająca wniesione przez Zarząd URBIS sp. z o. o w Gnieźnie zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego Nr 1 i punktu 1 nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 czerwca 2008 r. poprzez zmianę treści wniosku pokontrolnego Nr 1.