Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 sierpnia 2008 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 lipca 2008 r.