Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 14 sierpnia 2008 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 sierpnia 2008 r.