Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwosci spłaty pożyczki przez Gminę Złotów