Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2008 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego Nr 12 oraz uwzględniająca wniesione zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 1 i 9.