Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 września 2008 r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji dochodów z mienia Gminy za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r.