Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 listopada z kontroli doraźnej obejmującej wydatki na podróże służbowe pracowników Urzędu, w tym Burmistrza w II półroczu 2007 r. i w I półroczu 2008 r. oraz pracowników Krajeńskiego Ośrodka Kultury, w tym Dyrektora w II półroczu 2007 r.i I półroczu 2008 r.