Zarządzenie Nr 34/2008 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w wystąpieniu pokontrolnym Nr WK-0911/36/2008 z dnia 28 października 2008 r. skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną