Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 listopada 2008 r. z kontroli problemowej wybranych zagadnień gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Wielkopolskich w latach 2006 - 2007.