Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 listopada 2008 r. z kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminy w zakresie realizacji dochodów z mienia gminy za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r.