Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę i Miasto Kleczew