Uchwała Składu Orzekającego w sprawie możliwości spłaty pożyczki przez Miasto Luboń