Uchwala Skladu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Dobrzyca