Wystąpienie pokontrole z dnia 15 grudnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.