Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 grudnia 2008r. z kontroli kompleksowej za 2007r.