Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2008 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 1 i 2 oraz uwzględniająca wniesione zastrzeżenia poprzez wykreślenie z opisu nieprawidłowości w pkt.1 przepisu art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a wpisanie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podaku dochodowym od osób fizycznych.