Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2008 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 3, 6, 8 i 9 oraz uwzględniająca wniesione zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 1, 4, 10 i 11.