Uchwały Składów Orzekających w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku