Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie udzielenia Burmistrzowi Trzemeszna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2017 rok.