Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2018 rok.