Uchwały Składów Orzekających w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku