Konstytucyjną podstawę działania izb stanowi przepis art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 78, poz. 483 z późn. zm.).