Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr uchwał i zarządzeń organów j.s.t.
2. Ewidencja uchwał Kolegium Izby
3. Rejestr wydawanych opinii
4. Rejestr spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Rejestr interpretacji i wyjaśnień