Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie utrzymania w mocy nieważności uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XVIII/06/04 z dnia 30 sierpnai 2004 r.