Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej prowadzi następujące rejestry:

1. Rejestr kontroli kompleksowych
2. Rejestr kontroli problemowych
3. Rejestr kontroli doraźnych
4. Rejestr kontroli sprawdzających