Sekretariat Izby prowadzi następujące rejestry:

1. Rejestr poczty przychodzącej
2. Rejestr poczty wychodzącej
3. Rejestr skarg
4. Rejestr zarządzeń Prezesa