Biuro Izby prowadzi następujące rejestry:

1. Rejestr szkoleń pracowników własnych
2. Rejestr przeprowadzonych szkoleń pracowników j.s.t.
3. Rejestr zatrudnionych
4. Rejestr zamówień publicznych
5. Rejestr wniosków i korespondencji w sprawie udostępniania informacji publicznej